Statyba ir remontas, techninė priežiūra

  • pastatų bendrojo naudojimo objektų periodinės ir specializuotos apžiūros;

  • kasmetinės, neeilinės apžiūros aktų surašymas;

  • techninės priežiūros žurnalų ir kitos techninės dokumentacijos pildymas, duomenų tvarkymas;

  • statybos darbų organizavimas, techninės priežiūros vykdymas, darbų kontrolė ir priėmimas.

K.A.S. Prisijunkite TASKER Prisijunkite Susisiekite