Paslaugos

Pastatų ūkio valdymas:

 • pastatų inžinerinių sistemų profilaktinė, techninė priežiūra
 • statinio bendrojo naudojimo patalpų priežiūra
 • pastatų ūkio valdymo proceso administravimas
 • mokesčių už paslaugas ir sunaudotus energetinius išteklius apskaičiavimas ir paskirstymas pastato naudotojams
 • individualūs pasiūlymai, užsakymai

 

Bendrojo naudojimo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų priežiūra:

 • pagrindinių konstrukcijų (sienų, pamatų, stogo, perdenginių) techninė priežiūra ir remontas
 • kitų konstrukcijų (balkonų, fasadų apdailos elementų, laiptų, langų, durų) priežiūra ir remontas
 • šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo ir oro kondicionavimo, gaisro aptikimo ir gesinimo sistemų įrenginių tikrinimas, profilaktinė, techninė priežiūra
 • liftų techninės priežiūros organizavimas
 • šildymo sistemos paruošimas sezonui
 • elektros tinklų, skydinių, komunikacijų, televizijos kolektyvinių antenų ir kabelių, įrenginių tikrinimas, profilaktinė, techninė priežiūra
 • bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, koridorių, galerijų, palėpių sandėlių, rūsių, pusrūsių) priežiūra
 • statybos darbų defektų ir įrenginių gedimų šalinimas
 • avarijų lokalizavimas ir likvidavimas

 

Organizaciniai darbai bei apskaita:

 • pastatų bendrojo naudojimo objektų periodinės ir specializuotos apžiūros
 • kasmetinės, neeilinės apžiūros aktų surašymas
 • techninės priežiūros žurnalų ir kitos techninės dokumentacijos pildymas, duomenų tvarkymas
 • statybos darbų organizavimas, techninės priežiūros vykdymas, darbų kontrolė ir priėmimas
 • mokesčių, išlaidų skaičiavimas ir paskirstymas naudotojams, lėšų kaupimas, apskaitų tvarkymas
 • gyventojų mokesčių mokėjimo kontrolė
 • sutarčių su rangovais sudarymas
 • sutarčių sudarytų su tiekėjais vykdymo kontrolė
 • rangovų darbo kontrolė
 • remonto darbų lokalinių sąmatų sudarymas
 • remonto darbų organizavimas ir vykdymas
 • avarijų registravimas, užsakymų priėmimas

Norėdami sužinoti daugiau apie konkrečias paslaugas, pasirinkite paslaugų grupę arba atsiųskite užklausimą, užpildę Paslaugų užsakymo formą (apačioje).

Paslaugų užsakymo forma

 • * pažymėti laukeliai yra privalomi