Nuo 2018 m. gegužės 1 d. keičiasi mišrių komunalinių atliekų tvarkymas Vilniaus miesto savivaldybėje

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017-02-01 d. sprendimu Nr. 1-818 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Nuspręsta nuo 2018-05-01 d. atliekų turėtojams taikyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą Vilniaus miesto savivaldybėje. Vietinė dvinarė rinkliava nustatoma visiems Vilniaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamąjį turtą, kurio rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kuriam Savivaldybė yra nustačiusi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas. Vilniaus mieste išskirta 14 nekilnojamojo turto objektų kategorijų. Už buitinių atliekų išvežimą bus mokama nebe namo administratoriui UAB „Priemiestis“, o Vilniaus miesto savivaldybei.  Rinkliavos administravimą vykdys nauja Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“.

SVARBU ŽINOTI:

  • Vietinė dvinarė rinkliava susidės iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų: pastovioji rinkliavos dalis visų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms yra vienoda (0,1802 Eur/ kv. m), ji nustatyta pagal apmokestinamo nekilnojamo turto bendrą plotą; kintamoji rinkliavos dalis (Eur/ kv. m) priklauso nuo mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir visoms 14-oje nekilnojamojo turto objektų kategorijoms yra skirtinga.
  • Nuo 2018-05-01 įsigaliojus rinkliavai, visų atliekų turėtojų turimos sutartys dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo su atliekų vežėjais neteks teisinės galios.
  • Rinkliava bus mokama ne atliekų vežėjams, o surenkama į Savivaldybės biudžetą. Mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administratoriaus ar bendrijos, o tiesiogiai iš rinkliavos administratoriaus – Savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).
  • Įsigaliojus dvinarei vietinei rinkliavai, jokių naujų sutarčių dėl komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sudaryti nereikės nei su atliekų vežėjais, nei su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“.
  • Visiems rinkliavos mokėtojams 2018 m. gegužės-birželio mėnesiais bus siunčiami pirmieji mokėjimo pranešimai apie 2018 m. rinkliavą.
  • Pranešimas siunčiamas rinkliavos mokėtojui, pagal VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamo turto duomenų bazėje nurodytą nekilnojamo turto objekto adresą. Kai atliekų turėtojui (rinkliavos mokėtojui) apskaičiuota rinkliava daugiau nei už vieną NT objektą siunčiamas vienas pranešimas jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu arba buveinės adresu jei tai Juridinis asmuo, o esant rinkliavos mokėtojo prašymui, gali būti siunčiamas kitu adresu.
  • Mokestinė prievolė rinkliavos mokėtojui teikiama kartą per metus. Mokėjimo pranešime nurodomos apskaičiuotos mokėtinos sumos už visą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), suskaidant mokėjimus ketvirčiais. Rinkliava mokama rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už ketvirtį arba iš karto už visą mokestinį laikotarpį.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ Klientų aptarnavimo skyrių tel.: 8 650 04949, el. paštu: rinkliava@sivasa.lt arba ieškoti daugiau informacijos interneto svetainėje www.atiekuadministratorius.lt