2017-2018 m šildymo sezono pabaiga

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1115/18(2.1.1E-TD2). „Dėl šildymo sezono baigimo“ Vilniaus mieste baigiamas šildymo sezonas 2018 metų balandžio 9 dieną gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendro ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

UAB „Priemiestis”, vadovaudamasi minimu įsakymu, balandžio 10-11 d. išjungs šildymą visuose administruojamuose namuose.