El. sąskaitos užsakymas gyventojams

Elektroninė sąskaita – tai patogus ir greitas būdas gauti mokėjimo pranešimus elektroniniu paštu.
Norėdami užsisakyti elektroninę sąskaitą, užpildykite apačioje pateiktą formą. Įsitikinkite, jog nurod��������te teisingą el. pa������������to adres���������������������������������������������������������������������� ir asmeninius duomenis.

Mokėjimo pranešimo siuntimo elektroniniu paštu užsakymo forma gyventojams

Norėdami gauti el. sąskaitas prašome užpildyti žemiau pateiktą formą.
  • Mokėtojo numerį rasite ant popierinės sąskaitos
  • Įsitikinkite, jog nurodėte teisingą el. paštą!

Mokėjimo pranešimo perdavimo elektroniniu paštu sąlygos
Mokėjimo pranešimus už suteiktas paslaugas UAB „Priemiestis“ perduos tik Gyventojo nurodytu elektroniniu paštu, jokiais kitais būdais (paštu, faksu ir/ar kt.) mokėjimo pranešimo už suteiktas paslaugas UAB „Priemiestis“ Gyventojui nesiųs.
Gyventojas sutinka, kad mokėjimo pranešimas būtų siunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Gyventojas, užpildydamas žemiau pateiktą formą.
Apie sąskaitų gavimo adresato el. pašto pasikeitimą Gyventojas privalo informuoti UAB „Priemiestis“ nedelsiant.
UAB „Priemiestis“ neatsako už tai, jei Gyventojas negaus sąskaitos dėl jo el.pašto sistemos sutrikimų ar Gyventojo neteisingai nurodyto el. pašto.
UAB „Priemiestis“ ��sipareigoja tvarkyti ir saugoti gautus Gyventojo asmeninius duomenis griežtai laikantis teis��s aktų reikalavimų, o, taip pat, neatskleisti ši�� duomenų tretiesiems asmenims be Gyventojo sutikimo, išskyrus ��statymų nustatytus atvejus.
UAB „Priemiestis“����������������������������������sipareigoja per 30 kalendorini�� dienų pakeisti Jūs�� mokėjimo pranešimo pateikimo b��dą.
Jei pasikeitė Jūsų el. paštas – nedelsiant susisiekite.